Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại/phản ánh

Khi phát sinh tranh chấp, anzbds.com đề cao giải pháp thương lượng , hoà giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Công ty và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1 : Thành viên phản ánh gửi qua qua email : info@anzbds.com và gọi Hotline: 0917998688

Thư khiếu nại ghi rõ tên/công ty/tên đăng nhập trên anzbds.com

  • Tường trình rõ toàn bộ nội dung sự việc, lý do, thiệt hại, thời gian, đính kèm các giấy tờ: bắt buộc phải có mới đủ cơ sở giải quyết

+ Biên lai, giấy tờ chuyển tiền

+ Hợp đồng các giấy tờ liên quan đến giao dịch khiếu nại

+ Để thông tin liên lạc đầy đủ của người khiếu nại

  • Tất cả giấy tờ yêu cầu gửi hết qua email: info@anzbds.com

Bước 2 : Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ tiếp nhận các khiếu nại, nhanh chóng kịp thời tiến hành xác minh lại những thông tin được cung cấp (qua thành viên, nhân viên có liên quan, và nội dung thông tin trên anzbds.com) và chuyển yêu cầu giải quyết khiếu nại tranh chấp sang Bộ phận Kinh doanh liên quan để đưa ra phương án giải quyết trên cơ sở Chính sách mà Công ty đã công bố.

Bước 3: Bộ phận Kinh doanh liên quan trực tiếp đề xuất phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp 

 

Bước 4: Bộ phận kinh doanh liên quan trình phương án giải quyết và xin ý kiến phê duyệt từ Ban Giám Đốc.


Bước 5: Ban Giám Đốc xem xét và phê duyệt phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

 Bước 6: Bộ phận Chăm sóc khách hàng phản hồi cho thành viên phản ánh khiếu nại, tranh chấp, phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp (nếu có).


Bước 7: Trường hợp người có yêu cầu khiếu nại, tranh chấp đồng ý với nội dung và phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp thì quy trình tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tranh chấp đã kết thúc.


Bước 8: Trường hợp người có yêu cầu khiếu nại, tranh chấp không đồng ý với phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp và yêu cầu giải quyết lại thì yêu cầu giải quyết lại khiếu nại, tranh chấp

 

Bước 9:  Bộ phận Chăm sóc khách hàng tiếp nhận và làm việc lại với bộ phận kinh doanh liên quan để rà soát lại 1 lần nữa, quy trình lặp lại các Bước 2,3,4,5 và 6. Tại Bước 6, nếu thành viên vẫn không đồng ý với phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp mà Bộ phận Chăm sóc khách hàng và phòng kinh doanh liên quan đưa ra

 

Bước 10: Người có yêu cầu khiếu nại, tranh chấp có quyền khởi kiện tại tòa án hoặc trọng tài theo các quy định của pháp luật hiện hành.

 

Thời gian giải quyết khiếu nại trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại