QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

WEBSITE/ỨNG DỤNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT [ANZBDS.COM]

I. Nguyên tắc chung

Sàn giao dịch thương mại điện tử anzbds.com (sau đây gọi là “anzbds.com”) do CÔNG TY TNHH ANZBDS là chủ sở hữu. Sàn giao dịch thương mại điện tử anzbds.com cung cấp thông tin bất động sản, dịch vụ bất động sản cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu về bất động sản và các dịch vụ khác liên quan đến bất động sản và ngành công nghiệp phụ trợ bất động sản.

Thành viên tham gia anzbds.com là các cá nhân, tổ chức đã đăng ký thành viên và các cá nhân, tổ chức vãng lai đã kê khai các thông tin bắt buộc trên anzbds.com được chính thức công nhận, được phép sử dụng dịch vụ trên anzbds.com và các bên liên quan cung cấp.

Thanh viên trên anzbds.com tự do thỏa thuận với bên có nhu cầu trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên theo quy định của pháp luật.

Thông tin nội dung đăng tin bán/cho thuê hoặc mua/thuê, baner quảng cáo được đăng tải trên anzbds.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Hoạt động đăng tin mua/bán hoặc cho thuê qua Sàn giao dịch thương mại điện tử anzbds.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các thành viên tham gia.

Sàn giao dịch anzbds.com có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào về điều khoản và điều kiện trong nội dung quy chế này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Thành viên vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về điều khoản và điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

II. Quy định chung

1. Định nghĩa chung:

Quy chế này được xây dựng trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam hiện hành và áp dụng cho các thành viên đăng ký tham gia, sử dụng dịch vụ đăng tin, ký gửi, đăng baner quảng cáo,… trên Anzbds.com.

Thành viên khi tham gia anzbds.com có trách nhiệm đọc kỹ quy chế hoạt động của anzbds và chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi hoạt động đăng tin, ký gửi, baner quảng cáo,… đã đăng ở anzbds.com.

2. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định mục đích và nguyên tắc hoạt động của anzbds.com. Đồng thời, quy định những nguyên tắc xử sự chung của các thành viên tham gia và sử dụng các dịch vụ trên anzbds.com.

 

3. Quy định về thành viên tham gia trên anzbds.com

Thành viên tham gia trên anzbds.com hay người sử dụng dịch vụ anzbds.com là người có nhu cầu đăng tin bán, cho thuê (gọi là “Người đăng tin’’), Người đi mua, thuê (gọi “Người có nhu cầu tìm”) bất động sản và các dịch vụ khác (nếu có) tại anzbds.com. Người đăng tin và người có nhu cầu tìm được phép đăng tin sau khi kê khai thông tin bắt buộc hoặc hoàn tất thủ tục đăng ký thành viên theo quy định trên anzbds.com, cấp các thông tin liên quan: chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân), mã số thuế (đối với doanh nghiệp).

Người đăng tin phải là các cá nhân, tổ chức, các nhà mô giới, tổ chức mô giới, chủ sở hữu bất động sản, tổ chức cần mua thuê bất động ,… đáp ứng các điều kiện của pháp luật và quy chế này, bao gồm và không giới hạn như: - Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; - Tuân thủ các điều khoản trong quy chế này về việc sử dụng dịch vụ trên anzbds.com; - Bảo vệ tài khoản, mật khẩu đăng nhập và giám sát các thông tin liên quan đến tài khoản của mình. Chịu toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp tài khoản của người đăng tin được sử dụng bởi bất cứ ai mà người đăng tin cho phép truy cập và sử dụng. - Tất cả thông tin người đăng tin cung cấp cho anzbds.com là chính xác, đầy đủ, và được cập nhật kịp thời ngay sau khi có sự thay đổi.

 

Hàng hóa: Được hiểu là “thông tin bất động sản” được đăng tin tại các mục trên anzbds.com. Nội dung bản quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào anzbds.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong quy chế của anzbds.com.

III. Quy trình giao dịch

1. Quy trình dành cho khách hàng/người mua/đi thuê bất động sản trên website/ứng dụng anzbds.com : (đã có ở phần đề án)

2. Quy trình cho đối tác/người bán/cho thuê bất động sản trên website anzbds.com (đã có ở phần đề án)

3. Chính sách vận chuyển

Đặc thù của anzbds.com là website cho phép đăng tin mua/ bán , thuê bất động sản. Nên công ty không có chính sách giao nhận, vận chuyển. Giao dịch bất động sản là hoàn toàn dựa trên việc đàm phán giữa người mua/đi thuê và người bán/cho thuê bất động sản qua các hình thức như kết nối: để họ tự chủ động hẹn, gọi điện, giao dịch trực tiếp tự đàm phán với nhau,…

4. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng

Do 2 bên người bán/cho thuê và người mua/đi thuê tự chủ động hẹn và đến xem bất động sản trực tiếp với nhau nên việc xác nhận/huỷ đi xem là 2 bên tự nguyện vì không có phải trả tiền hay chi nào cho anzbds.com trong quá trình đi xem bất động sản.

5. Chính sách bảo hành và hoàn tiền

Do đặc thù anzbds.com là website cung cấp giải pháp công nghệ ứng dụng vào việc đăng tin bất động sản nên công ty chỉ bảo hành đối với dịch vụ mà công ty cung cấp như : Đăng tin bất động sản, vận hành tài khoản cùng các công cụ dành cho người dùng thông qua website anzbds.com. Công ty sẽ hỗ trợ người dùng 24/7 khi người dùng gặp sự cố khi sử dụng website anzbds.com hoàn toàn miễn phí.

Đối với việc bảo hành sản phẩm trên website , công ty không quy định do sản phẩm dịch vụ cho người đăng tin bán/cho thuê bất động sản và người tìm mua/đi thuê bất động sản sẽ tự do thoả thuận với nhau dựa trên các quy định của pháp luật.

Giao dịch người bán/cho thuê và người mua/đi thuê tại nơi 2 bên tự thoải thuận với nhau và việc ký kết mua bán không xảy ra trên anzbds.com

6. Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm

Anzbds.com là cầu nối để người bán/cho thuê và người mua/đi thuê có nhiều lựa chọn:

- Đối với người bán/cho thuê nếu không muốn bán/cho thuê thì tự xoá tin đăng

- Đối với người mua/đi thuê nếu không muốn mua/đi thuê thì tự chủ động huỷ lịch hẹn với người bán/cho thuê.

7. Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại/phản ánh

 

Khi phát sinh tranh chấp, anzbds.com đề cao giải pháp thương lượng , hoà giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Công ty và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1 : Thành viên phản ánh gửi qua qua email : info@anzbds.com và gọi Hotline: 0917998688

Thư khiếu nại ghi rõ tên/công ty/tên đăng nhập trên anzbds.com

- Tường trình rõ toàn bộ nội dung sự việc, lý do, thiệt hại, thời gian, đính kèm các giấy tờ: bắt buộc phải có mới đủ cơ sở giải quyết

+ Biên lai, giấy tờ chuyển tiền

+ Hợp đồng các giấy tờ liên quan đến giao dịch khiếu nại

+ Để thông tin liên lạc đầy đủ của người khiếu nại

- Tất cả giấy tờ yêu cầu gửi hết qua email: info@anzbds.com

Bước 2 : Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ tiếp nhận các khiếu nại, nhanh chóng kịp thời tiến hành xác minh lại những thông tin được cung cấp (qua thành viên, nhân viên có liên quan, và nội dung thông tin trên anzbds.com) và chuyển yêu

cầu giải quyết khiếu nại tranh chấp sang Bộ phận Kinh doanh liên quan để đưa ra phương án giải quyết trên cơ sở Chính sách mà Công ty đã công bố.

Bước 3: Bộ phận Kinh doanh liên quan trực tiếp đề xuất phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp

 

Bước 4: Bộ phận kinh doanh liên trình phương án giải quyết và xin ý kiến phê duyệt từ Ban Giám Đốc.

Bước 5: Ban Giám Đốc xem xét và phê duyệt phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

 

Bước 6: Bộ phận Chăm sóc khách hàng phản hồi cho thanh viên phản ánh khiếu nại.

Bước 7: Bộ phận Chăm sóc khách hàng phản hồi với người có yêu cầu giải quyết khiếu nại, tranh chấp, phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp (nếu có).

Bước 8: Trường hợp người có yêu cầu khiếu nại, tranh chấp đồng ý với nội dung và phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp thì quy trình tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tranh chấp đã kết thúc.

Bước 9: Trường hợp người có yêu cầu khiếu nại, tranh chấp không đồng ý với phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp và yêu cầu giải quyết lại thì yêu cầu giải quyết lại khiếu nại, tranh chấp

 

Bước 10: Bộ phận Chăm sóc khách hàng tiếp nhận và làm việc lại với bộ phận kinh doanh liên quan để rà soát lại 1 lần nữa, quy trình lặp lại các Bước 2,3,4,5,6 và 7. Tại Bước 7, nếu thành viên vẫn không đồng ý với phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp mà Bộ phận Chăm sóc khách hàng và phòng kinh doanh liên quan đưa ra

 

Bước 11: Người có yêu cầu khiếu nại, tranh chấp có quyền khởi kiện tại tòa án hoặc trọng tài theo các quy định của pháp luật hiện hành.

 

Thời gian giải quyết khiếu nại trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại

IV. Quy trình thanh toán

1. Quy trình thanh toán dành cho người đăng tin và người tìm bất động sản

Sàn bất động sản anzbds.com hỗ trợ người có nhu cầu đăng tin bán hoặc cho thuê bất động sản, người có nhu cầu tìm mua hoặc thuê bất động sản thì đăng ký đi xem trực tuyến bất động sản theo tiêu chí.

Người đăng tin bất động sản và người tìm mua tự thoải thuận phương thức thanh toán và địa điểm với nhau và chịu các khoản thuế: thu nhập, lệ phí trước bạ theo quy định pháp luật hiện hành, Việc thanh toán & phương thức thanh toán không xảy ra trên anzbds.com.

Anzbds.com khuyến khích người đăng tin và người tìm bất động sản thực hiện thanh toán trong các giao dịch bất động sản qua các hình thức đảm bảo:

chuyển khoản, ủy nhiệm chi,… có hóa đơn, chứng từ khác làm cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại (nếu có) sau giao dịch bất động sản.

 

2. Quy trình thanh toán giữa sàn và người đăng tin

Nội dung tin đăng do người đăng tin cung cấp và tự chịu trách nhiệm về mặt nội dung, hình ảnh và các nội dung khác đi kèm , đảm bảo đúng quy định đăng tin của anzbds.

Phí dịch vụ được tính trên mỗi tuần. Anzbds.com hỗ trợ chạy quảng cáo, tiếp cận người tìm tìm bất động sản cho các người dùng đăng tin bất động sản trên anzbds.com và cung cấp thông tin người tìm bất động sản phù hợp với vị trí mà người đăng tin bất động sản nếu có

 

- Đăng tin bất động sản trên anzbds.com hoàn toàn miễn phí không giới hạn tin đăng

- Các dịch vụ hỗ trợ khác:

+ Phí dịch vụ bạc ghim trên trang chủ là 50,000 VNĐ/Tin/Tuần tuỳ theo chương trình hỗ trợ khách hàng tại mỗi thời điểm.

+ Phí dịch vụ vàng ghim tin và PR/Marketing google adwords là : 750,000 VNĐ/Tin/Tuần theo chương trình hỗ trợ khách hàng tại mỗi thời điểm.

+ Phí ký gửi bất động sản theo chính sách trên website anzbds.com

* Lưu ý : Chi phí này đã bao gồm thuế VAT (10%)

- Hình thức thanh toán

+ Chuyển khoản : Quý khách hàng thanh toán số tiền trên về tài khoản công ty như sau:

Tên tài khoản : Công ty TNHH ANZBDS

Số tài khoản : 19036105111016

Ngân hàng: Techcombank

+ Thanh toán qua trung gian : thanh toan qua trung gian Ví điện tử MOMO, cổng thanh toán Ngân Lượng. Dự kiến triển khai sau thời gian hoàn thành thủ tục xin cấp phép hoạt động của sàn giao dịch TMĐT anzbds.com từ bộ công thương.

V. Đảm bảo an toàn giao dịch

Ban quản lý sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin về nội dung tin anzbds.com. Để đảm bảo các giao dịch tin bất động sản được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro phát sinh

Người đăng tin phải cung cấp thông tin đầy đủ về đối tượng đăng tin ( tên, địa chỉ, số điện thoại , email ). Người tìm bất động sản trực tiếp liên hệ lại với

người đăng tin để xác nhận lại những thông tin được đăng tải tại anzbds.com có chính xác không.

Trong trường hợp người đăng tin yêu cầu bạn phải chuyển 1 khoản tiền trước khi xem bất động sản. Người tìm bất động sản phải thận trọng, tìm hiểu những thông tin liên quan đến người đăng tin, không loại trừ việc đến tận nơi đăng tin ( Nếu có thể ) trước khi ra quyết định . Anzbds.com không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến bất động sản được đăng tải .

Người tìm bất động sản tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cỗ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm phạm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ theo Quy chế và quy định của pháp luật

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật , trừ trường hợp bắt buộc phải cung cấp cho Cơ quan pháp luật theo yêu cầu

VI. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng Chính sách bảo mật thông tin ở https://anzbds.com/privacy

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân:

Việc thu thập và sử dụng thông tin thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên bằng cách đăngký sàn giao dịch TMĐT anzbds.com bao gồm: Số cmnd, email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà anzbds.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để anzbds.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người dùng,